Verbod op gebruik van elektronische halsband of niet?

Er zijn de laatste tijd heel wat berichten verschenen die het hebben over een verbod op het gebruik van een elektronische halsband. Dat verbod zou ingaan op 1 juli 2020. Dit is niet helemaal correct. Er is geen sprake van een echt verbod op het gebruik van de elektronische halsband, de anti-blafband of de trainingshalsband. Wel is het zo dat er een nieuwe regelgeving in het leven is geroepen die stelt dat het advies en het gebruik van zo'n halsband is voorbehouden voor deskundigen. Wie er allemaal tot die groep van deskundigen behoort is op moment van schrijven nog niet bekend.

Gebruik toegestaan bij voldoende deskundigheid

Specifiek wordt er gesteld dat het gebruik van de elektronische halsband slechts is toegestaan op het ogenblik dat de houder over een voldoende deskundigheid beschikt. Hoe wordt deze "voldoende deskundigheid" dan in de praktijk precies getoetst? Volgens de minister zou het moeten gaan om iemand die enkele specifieke cursussen of opleidingen heeft doorlopen. Welke personen dan in aanmerking komen als gedragskundige wordt echter nog niet vermeld. Daarnaast worden ook de cursussen die gevolgd zouden moeten worden niet specifiek gedetailleerd. Wat betekent dit nu in de praktijk? Dat het gebruik van een elektronische halsband voor eigenaars van een hond nog steeds tot de mogelijkheid blijft behoren. Men kan als eigenaar van de hond namelijk het advies krijgen van een deskundige om gebruik te maken van een dergelijke halsband. Bij het gebruik er van zou de deskundige dan niet aanwezig moeten zijn.

Wanneer kan een elektronische halsband worden geadviseerd?

Een bijkomende vraag heeft betrekking tot de situatie(s) waarin een deskundige dan het gebruik van een elektronische halsband zou kunnen adviseren of aanbevelen. Specifiek gaat het hierbij om het moment waarop ze moet worden gebruikt ter voorkoming van aantasting van het welzijn van het dier. Dat is natuurlijk een ongelofelijk ruim begrip. Meer specifiek wordt er gesteld dat het hierbij gaat om situaties waarin gedragsproblemen niet op een diervriendelijke wijze opgelost kunnen worden. Ook in situaties waarin het welzijn van het dier meer in het geding is zou het gebruik van een elektronische halsband nog steeds zijn toegestaan.

Beperking van gebruik en dus geen verbod

Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe regelgeving die in het leven is geroepen nog ongelofelijk veel open laat. Dit zorgt er voor dat het eigenlijk een eerder loze maatregel is en al zeker geen verbod. Ook door de minister zelf wordt er overigens niet gesproken over een verbod, maar louter over een beperking van het gebruik van de elektronische halsband. Voordat er duidelijkheid komt over de cursussen die moeten worden gevolgd om erkend te kunnen worden als gedragsdeskundige en over bijvoorbeeld de erkenning die is vereist zal het dan ook in de praktijk erg moeilijk zijn om de maatregel te handhaven.

Geen verbod op verkoop van elektronische halsbanden

Tot slot spreekt het voor zich dat er in Nederland absoluut geen verbod geldt voor wat het verkopen van elektronische halsbanden betreft. Sowieso is het zo dat ook de nieuwe maatregelen nog helemaal niet in voege zijn getreden. Ook het moment waarop dat wel het geval zal zijn is tot dusver nog niet concreet gespecificeerd. Wellicht wil men daar dan ook mee wachten tot er meer duidelijkheid is over de cursussen en de certificeringen. Tot het moment waarop er sprake is van een Koninklijk Besluit verandert er dus eigenlijk voor het gebruik van de elektronische halsband nog helemaal niets.

Heeft u toch twijfels over de aanschaf? Trainingshalsband.nl heeft een uitebreid assortiment alternatieve producten, zoals banden met alleen Vibratie, of trainingshalsbanden met Spray.